Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése

KEHOP-6.4.1-22-2023-00010 korábban: KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

A projektről

A projekt célja:


A beruházás célja a Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése a tiszai vízkivétellel, mederkotrással, a kisműtárgyak rekonstrukciójával és a vízrajzi létesítmények telepítésével.
A Gyálai Holt-Tisza rekonstrukcióba vont szakaszán elsődleges cél a Víz Keretirányelv (VKI) előírásainak megfelelően, a jó ökológiai állapot elérése, a biológiai sokféleség növelése, a degradált állapotok megszüntetése, a természetes folyásirány visszaállítása, a holtág teljes 18,66 km szakaszának összekapcsolása, valamint a megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása, a holtág újra bevonása az ökológiai hálózatba.

Előzmények

A 2014-2020-as EU pályázati ciklusban a projekt a „Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója” címmel szerepelt, amely a holtág mintegy 15 km hosszú rekonstrukcióját tűzte ki célul. Az előkészítés során jelentős szénhidrogén szennyezettségre derült fény, amelynek következtében az eredeti projekt ellehetetlenült. A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a KEHOP-3.3.0 pályázati konstrukcióban a „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” című projektben (http://gyalaholtag.ovf.hu/index.html) valósul meg.
A holtág eredeti koncepció szerinti fennmaradó, „Fehérparti” szakaszának rekonstrukciójára és az egyéb – a kármentesítéshez közvetlenül nem kapcsolódó – projektelemek megvalósítására azonban vízgazdálkodási szempontból továbbra is szükség van. Nélkülük a holtág komplex és tartós rehabilitációja, környezetállapotának javítása nem tud megvalósulni.
A fenti indokok miatt jelen beruházás a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése” megnevezéssel teljesül.

A fejlesztéssel érintett terület


A holtág közigazgatásilag Szeged városhoz és Röszke községhez tartozik. A Holt-Tisza szűkebb környezetéhez Szeged Szentmihálytelek és Gyálarét városrészei, illetve Röszke község tartoznak. A szélesebb értelemben vett környezet a fentiek mellet a 39-es belvízrendszer településeit (Szeged-Kiskundorozsma, Ásotthalom, Mórahalom, Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges, Domaszék, Zákányszék) foglalja magába.

A fejlesztés várható eredményei


A beruházás eredményeként javul a holtág ökológiai állapota, nő a biológiai sokféleség, megszűnnek a degradált állapotok, visszaáll a természetes folyásirány, összekapcsolódik a Holt-Tisza teljes közel 20 kilométeres szakasza, továbbá a megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosításával a holtág újra bekapcsolódik a térség ökológiai hálózatába.
A javuló vízminőség pozitív változást eredményez a holtág menti mezőgazdasági termelésben. A víztározási kapacitás helyreállítása a belvízvédelmi biztonság javulását eredményezi, illetve a lakosság egészséges életfeltételeit is közvetlenül javítja.

Főbb munkák


A projekt főbb elemei:


Haladási beszámolók

Haladási jelentés 2022.06.15

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.06.30

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.07.28

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.09.30

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.10.28

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.11.25

Megtekintés

Haladási jelentés 2022.12.14

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.01.26

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.03.31

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.04.24

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.05.25

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.06.28

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.07.27

Megtekintés

Haladási jelentés 2023.08.31

Megtekintés